velkommen | stemming | reparasjoner | vedlikehold | CV | kontakt | linker


CV

5-årig instrumentalpedagogisk utdannelse fra Bergen Musikkonservatorium med cello som hovedinstrument.

2-årig Pianostemmer/Tekniker ved Rud.

Ansvarlig for strykeseksjonen og cellopedagog ved Hamar Kulturskole.

Lang fartstid som pianostemmer gjennom aktivt virke som musiker i ulike sammenhenger.

Utført stemming for skoler, institusjoner, jazzklubber, konserter og privatkunder.....oppdatert 06/03/2008 Copyright 20©08 Gudleik.no - Pianostemmer. All right reserved. Websidene utviklet av Promusikk.