velkommen | stemming | reparasjoner | vedlikehold | CV | kontakt | linker


Vedlikehold

Siden instrumentets mekanikk i hovedsak består av treverk, vil klimatiske forandringer og bruk gjøre at mekanikken blir unøyaktig i mer eller mindre grad. Stiftene som styrer hammerene kan også etterhvert gli ut. Ved å enkelt etterskru mekanikken vil stiftene holdes på plass og instrumentet oppleves kompakt og man gjenskaper maksimal spillefølelsen.

Hammerene vil ved lang bruk få slitespor som demper klangen. Ved å slipe disse vil instrumentet tilnærmet få tilbake sin opprinnelige klang.

Dette er en rimelig investering som gir maks spilleglede.

Ta kontakt....oppdatert 06/03/2008 Copyright 20©08 Gudleik.no - Pianostemmer. All right reserved. Websidene utviklet av Promusikk.