velkommen | stemming | reparasjoner | vedlikehold | CV | kontakt | linker


Reparasjon

Jeg utfører alle typer reparasjoner på flygler og pianoer.

• Bytting av alle typer mekanikkdeler
• Skifting av alle typer filt og skinn
• Reparasjon og bytting av tangentbelegg
• Utbedre ulyder (knirk) og feil i pedalsystemet
• Justering av demperløft og halvgang. Dette har betydning for tangentens anslag.
• Løse nagler som ikke holder stemming
• Erstatting og montering av strenger

Ta kontakt


....oppdatert 06/03/2008 Copyright 20©08 Gudleik.no - Pianostemmer. All right reserved. Websidene utviklet av Promusikk.