velkommen | stemming | reparasjoner | vedlikehold | CV | kontakt | linker


Stemming

Det viktigste for vedlikeholdet av ditt piano eller flygel er et så stabilt klima som mulig. I Norge er klimaet noe spesielt da forskjellen på sommer og vinter er stor. Instrumentet består i hovedsak av treverk som er påvirkelig for temperatursvnigninger og luftfuktighet. Dette gjør at det vil forekomme variasjon i klangbunnens spenn mot strengene.

Derfor er det mest hensiktsmessig og årlig stemme for å få maksimal spilleglede og for å bevare instrumentets verdi.

Ved jevnlig stemming vil man også unngå å foreta et opptrekk (heve instrumentet til kammertonen) som er noe mer arbeid.

Ta kontakt

....oppdatert 06/03/2008 Copyright 20©08 Gudleik.no - Pianostemmer. All right reserved. Websidene utviklet av Promusikk.